Trachys troglodytes Gyllenhal, 1817


Trachys troglodytes 
Gyllenhal, 1817 

Biologie:

Larva minuje v listech různých druhů hlaváčů (Scabiosa) a chrastavců (Knautia). Imaga na listech živné rostliny od konce května do září.

Výskyt:

  • Skryje  28. 5. 2012
    2 imaga smýknuta z chrastavce nebo hlaváče

Poznámky:

Zatím znám tento druh krasce pouze z této lokality ve středních Čechách.
Velikost: 2,0 mm

DALŠÍ DRUH