Aphanisticus elongatus elongatus A. Villa & G.B. Villa, 1835


Aphanisticus elongatus elongatus 
A. Villa & G.B. Villa, 1835  

Biologie:

Vývoj larvy probíhá v listech různých druhů ostřic (Carex). Imaga naletují na listy živné rostliny od konce dubna do konce července.

Výskyt:

 • Skryje, Týřovické skály  28. 5. 2012
  5 imag na listech ostřic (Carex
 • Zvíkovec  8. 5. 2020 
  60 imag na listech ostřic (Carex)
 • Zdice  10. 5. 2020 
  8 imag na listech ostřic (Carex)
 • Zdice 30. 5. 2020
  1 imago na listu ostřice (Carex)
 • Zdice 14. 6. 2020
  8 imag na listech ostřice (Carex) 

Poznámky:

Výskyt tohoto druhu krasce lze také předpokládat na území Prahy.
Velikost: 2,5 - 4,0 mm

Z dalších živných rostlin je uváděna: sítina (Juncus) a šášina (Schoenus).

DALŠÍ DRUH