Lamprodila (s.str.) decipiens decipiens  Gebler, 1847


Lamprodila (s.str.) decipiens decipiens
Gebler, 1847 

Biologie:

2 letý vývoj probíhá pod kůrou kmenů a větví živých jív (Salix caprea). Imaga naletují na listy v květnu.


Výskyt:

 • Praha - Malešice 5. 1 - 2. 3. 1998
  22 imag vypěstováno z larev
 • Praha - Nové Butovice 25. 9. 1999
  7 larev v jívě
 • Praha - Malešice 28. 10. 1999
  9 larev v jívě
 • Praha - Štěrboholy  5. 11. 1999
  5 larev v jívě
 • Praha - Hloubětín 12. 2. 2000
  pozoroval jsem staré požerky
  a výletové otvory v jívě
 • Praha - Malešice 8. 1. 2001
  13 larev v jívě
 • Praha - Újezd nad Lesy 2. 12. 2015
  3 imaga vypěstovány z larev  
 • Praha - Hostivař  12. 1. 2016
  1 imago vypěstováno z larvy 
 • Praha - Štěrboholy   25. 2. 2016
  5 imag vypěstováno z larev 
 • Praha - Hostivař 10. 1. 2019
  3 imaga vypěstována z larvy
 • Praha - Štěrboholy  28. 11. 2020
  2 larvy v jívě

Mimo území Prahy:

 • 10. 4. 1999 Milovice
  jeden požerek s parazitovanou larvou
 • 3. 10. 1999 Zdice
  4 larvy v jívě


Poznámky:

Podle mých zkušeností se larvy vyvíjejí v mladých až velmi mladých jívách a to i ve větvích a kmenech, které nejsou silnější než prst. S oblibou svůj vývoj prodělávají v kmínku pár centimetrů od země, ale jdou i do větví vysoko v koruně stromu. Požerek je charakteristický zduřením větve a zčernáním kůry, která je jinak hladká a zelená. Larva má dvouletý vývoj a vyvíjí se pouze v živé rostlině. V druhém roce se zažírá do dřeva kde si vytvoří kukelní komůrku a předkousá si výletový otvor, který často sahá až mimo zčernalou část požerku, ale ne dále než 10 cm od něj. Tento druh byl dříve v Praze považován za velmi vzácný, ale podle mého pozorování se dají celkem snadno najít požerky na mladých jívách, které rostou na náspech silnic a tratí, rumištích a plochách které zarůstají náletovými dřevinami.
Velikost: 12,0 - 16,0 mm

Požerek
Brouci v přírodě

Z dalších živných rostlin je uváděn: Alnus (olše) a Betula (bříza).


DALŠÍ DRUH