Lamprodila (Palmar) festiva festiva (Linné, 1767) 


Lamprodila (Palmar) festiva festiva
(Linné, 1767)  

Biologie:

Vývoj pod kůrou větví a kmene různých druhů dřevin podčeledi Cupressoideae . Imaga naletují na kůru a jehličí živné rostliny od května do července.

Výskyt:

 • Vinohradský hřbitov  23. 12. 2017
  larvy v odumírajících zeravech (Thuja)
 • Praha - Strašnice 23. 12. 2017
  larvy v odumírajícím zeravu (Thuja
 • Praha - Radotín  24.12.2017
  larva ve větvi zeravu (Thuja)
 • Vinohradský hřbitov 14. 5. 2018
  imaga v kmeni zeravu (Thuja
 • Barrandovské ateliery  2019
  kalamitní odumírání zeravu (Thuja) díky napadení tohoto druhu

Poznámky:

V Praze se tento druh objevil v posledních letech zřejmě díky změně klimatu a jeho postup Evropou na sever už publikovalo několik autorů. Ve středomoří, jeho původním areálu rozšíření, dává přednost jalovcům (Juniperus) a cypřišům (Cupressus). U nás, jak se zdá, se adaptoval na náhradní živnou rostlinu, zerav (Thuja), cypřišek (Chamaecyparis) a možná i další. Napadení stromu je dobře patrno podle rezavějícího jehličí a ronění pryskyřice, jako obraně proti larvám.
Velikost: 6,0 - 12,0 mm

Požerek, larva
Brouci v přírodě 

Z dalších živných rostlin je uváděn: Callistris (sandarakovec), Tamarix (tamaryšek), Ziziphus (cicimek)

DALŠÍ DRUH