Coraebus undatus (Fabricius, 1787)

Coraebus undatus 
(Fabricius, 1787) 

Biologie:

2 - 3 letý vývoj pod kůrou a v kůře osluněných části kmene živých dubů (Quercus). Imaga naletují na osluněné kmeny a listy od  června do poloviny července. 

Výskyt:

Mimo území Prahy:

 • Dobříš  13. 1. 2001 
  1 imago dopěstováno z larvy
 • Dobříš 10. 1. 2007 
  5 imag dopěstováno z larev
 • Dobříš 15. 2. 2008
  19 imag dopěstováno z larev
 • Chrustenice u Rudné  7. 5. 2017
  pozorováno větší množství čerstvých i starých výletových otvorů

Poznámky:

Charakteristické požerky a výletové otvory jsem objevil na dubech u obce Chrustenice u Rudné, což není daleko za hranicemi Prahy. Je zajímavé že na podobně příhodných a velmi teplých pražských lokalitách jsem nezaznamenal ani náznak výskytu tohoto krasce, neboť podle výletových otvorů a požerků lze snadno identifikovat jeho přítomnost.
Velikost: 10,0 - 14,0 mm

Typická lokalita

Z dalších živných rostlin je uváděn: buk lesní (Fagus sylvatica) a kaštanovník jedlý (Castanea sativa).

DALŠÍ DRUH