Agrilus integerrimus Ratzeburg, 1837


Agrilus integerrimus 
Ratzeburg, 1837 

Biologie:

1 letý vývoj pod kůrou a později ve dřevě kmínků lýkovce jedovatého (Daphne mezereum). Imaga na listech živné rostliny od června do srpna. 

Výskyt:

  • Srbsko, Údolí Bubovického potoka  15.- 21.7. 2013
    2 imaga na listech lýkovce (Daphne)

Poznámky:

Lýkovec jedovatý, jako živná rostlina, není ve středních Čechách nijak běžná rostlina, přesto v některých částech Českého krasu se s ní lze setkat. Populace však není příliš silná a tomu i odpovídá populace tohoto druhu. Několik keříčků lýkovce jsem objevil i v okolí Prahy Radotína, bohužel nepodařilo se mi zde zatím potvrdit výskyt druhu Agrilus integerrimus.
Velikost: 5,0 - 7,5 mm


DALŠÍ DRUH