Agrilus auricollis  Kiesenwetter, 1857 


Agrilus auricollis 

Kiesenwetter, 1857  

Biologie: 

Vývoj v jilmu horském (Ulmus glabra).

Výskyt: 

  • Srbsko - lom Kozel-Alkazar  4. 12. 2019 
    6 imag vypěstováno z larev (Ulmus glabra


Poznámky: 

Vývoj tohoto druhu, jak se zdá, je úzce vázán na jilm horský (Ulmus glabra). Našel jsem i starý požerek v jilmu habrolistém (Ulmus minor), který rostl v blízkosti jilmu horského (Ulmus glabra), ale domnívám se že ve středních Čechách je jeho živnou rostlinou výhradně jilm horský. 
Velikost: 6,0 - 8,5 mm

Požerek

DALŠÍ DRUH