Chrysobothris (s.str.) affinis affinis (Fabricius, 1794)


Chrysobothris (s.str.) affinis affinis 
(Fabricius, 1794) 

Biologie:

2 - 3 letý vývoj pod kůrou listnatých stromů, nejčastěji ale dubu (Quercus). Imaga naletují na kůru živné rostliny od počátku května až do července.

Výskyt:

 • Praha - Klánovice 10. 3. 1998
  15 imag vypěstováno z larev
 • Praha - Zbraslav 15. 5. 1998
  10 imag na kládách
 • Praha - Zbraslav 13. 5. 2000
  10 imag na kládách
 • Praha - Troja  10. 5. 2019 
  5 imag na kládách

Poznámky:

Je poměrně hojný v okrajových částech města s porostem dubu nebo jiných listnatých stromů. S oblibou vyhledává čerstvě poražené stromy na jejichž kůru pak naletuje.
Velikost: 10,0 - 15,0 mm

Typická lokalita 

Z dalších živných rostlin je uváděn: Abies (jedle), Acer (javor), Alnus (olše), Betula (bříza), Carpinus (habr), Castanea (kaštanovník jedlý), Celtis (břestovec), Cornus (dřín), Corylus (líska), Crataegus (hloh), Fagus (buk), Ficus (fíkovník), Fraxinus (jasan), Malus (jabloň), Morus (morušovník), Pistacia (pistácie), Platanus (platan), Populus (topol), Prunus (slivoň), Punica (granátové jablko), Pyrus (hrušeň), Rosa (růže), Salix (vrba), Sorbus (jeřáb), Tilia (lípa) a Ulmus (jilm).


DALŠÍ DRUH