Chrysobothris (s.str.) igniventris  Reitter, 1895


Chrysobothris (s.str.) igniventris
  Reitter, 1895 

Biologie:

2 letý vývoj pod kůrou odumírajících větví borovice (Pinus). Imaga naletují v červnu až srpnu na jehličí a kmeny živné rostliny.

Výskyt:

 • Praha - Klánovice 10. 3. 1998
  1 imago vypěstováno z larvy
 • Praha - Radotín 20. 3. 1998
  12 imag vypěstováno z larev
 • Praha - Radotín 2. 4. 1999
  5 imag vypěstováno z larev
 • Praha - Zbraslav 25. 4. 1999
  2 imaga vypěstovány z larev
 • Praha - Hostivař 20. 4. 2019
  4 imaga vypěstovány z larev

Mimo území Prahy:

 • Zdice 1. 8. 1999
  1 imago na kmeni osiky

Poznámky:

Vyskytuje se společně s druhem Phaenops formaneki Jakobs. na stejných lokalitách. Podobná je i jejich bionomie a jejich požerky je mnohdy těžké rozlišit.
Velikost: 6,5 - 11,0 mm

Požerek, kukla
Typická lokalita


Z dalších živných rostlin je uváděn: Picea (smrk) a Cupressus.

DALŠÍ DRUH