Agrilus derasofasciatus Lacordaire, 1835


Agrilus derasofasciatus 
Lacordaire, 1835 

Biologie:

1 letý vývoj pod kůrou vinné révy (Vitis). Imaga naletují na listy živné rostliny v květnu až červenci.

Výskyt:

  • Praha - Malešice 1. 7. 1998
    37 imag na listech vinné révy

Poznámky:

Tento krasec se pravděpodobně vyskytoval na území Prahy všude s živnou rostlinou. Vinice však z území města téměř zmizely a vinná réva roste pouze na některých místech planě nebo v zahrádkářských koloniích. Na sídlišti v Praze Malešicích jsem pozoroval tohoto krasce na planě rostoucí révě, kde se vyskytoval velmi hojně.
Velikost: 4,0 - 5,5 mm

Z dalších živných rostlin je uváděn: Carpinus (habr) a Pistacia (pistácie).


DALŠÍ DRUH