Agrilus graminis graminis Kiesenwetter, 1857


Agrilus graminis graminis
Kiesenwetter, 1857 

Biologie:

1 - 2 letý vývoj v slabých, osluněných větvičkách dubů (Quercus). Imaga naletují na listy v červnu a červenci.

Výskyt:

  • Praha - Divoká Šárka 15. 9. 2019
    1 imago vypěstováno z dubu (Quercus
  • Praha - Zbraslav, Závist 4. 4. 2020
    5 imag vypěstováno z dubu (Quercus

Poznámky:

Larvy tohoto druhu se vyvíjí v koncových větvičkách dubů. Domnívám se že tento druh je na území Prahy poměrně vzácný. Podařilo se mi až po letech zachytit první nálezy, a to pomocí sběru larev ve větvičkách živné rostliny. 
Bude zajímavé tuto techniku opakovat i na jiných lokalitách, kde lze tento druh také očekávat.

Velikost: 4,5 - 7,0 mm

Typická lokalita

Z dalších živných rostlin je uváděn: Alnus glutinosa (olše lepkavá), Corylus avellana (líska obecná), Fagus silvatica (buk lesní).

DALŠÍ DRUH