Agrilus convexicollis  L. Redtenbacher, 1847


Agrilus convexicollis
L. 
Redtenbacher, 1847 

Biologie:

1 letý vývoj pod kůrou slabších větví jasanu (Fraxinus). Imaga naletují na listy v květnu a červnu.

Výskyt:

 • Praha - Divoká Šárka 1. 4. 1999
  pozorovány larvy (asi 2-3) v jasanu
 • Praha - Hrdlořezy 24. 4. 1999
  30 imag vypěstováno z větví jasanu
 • Praha - Hrdlořezy 27. 11. 1999
  15 imag vypěstováno z větví jasanu
 • Praha - Žvahov 12. 4. 2019
  pozorovány larvy ve větvích jasanu

Poznámky:

Nejčastěji jsem nacházel larvy v suchých, poměrně slabých, větvích jasanu, které ležely na zemi. Vývoj larvy probíhá pod kůrou a vytváří si kukelní komůrku ve dřevě. Často společně s tesaříkem Tetrops starki Chevr.
Velikost: 3,5 - 5,5 mm

Požerek, kukla

Z dalších živných rostlin je uváděn: Corylus (líska), Euonymus (Brslen), Ligustrum (ptačí zob), Olea (olivovník), Phyllirea, Populus (topol), Salix (vrba), Syringa (šeřík) a Tetraclinis.


DALŠÍ DRUH