Trachys minutus minutus Linné, 1758


Trachys minutus minutus 
Linné, 1758 

Biologie:

Larva minuje v listech vrby jívy (Salix caprea). Imaga na listech v květnu a červnu a v srpnu až září.

Výskyt:

  • Praha - Malešice 25. 4. 1998
    5 imag na listech
  • Praha - Malešice 5. 9. 1998
    12 imag na listech
  • Praha - Radotín  5. 6. 2019
    1 imago na listu jívy (Salix caprea).

Poznámky:

Hojný druh, vyskytující se všude s živnou rostlinou; nejčastěji vrba jíva (Salix caprea) a podle mého pozorování i bříza (Betula) a dub (Quercus).
Velikost: 2,5 - 3,5 mm

Požerek, larva

Z dalších živných rostlin je uváděn: Alnus (olše), Carpinus (habr), Corylus (líska), Crataegus (hloh), Ficus (fíkovník), Populus (topol), Pyrus (hrušeň), Sorbus (jeřáb), Tilia (lípa) a Ulmus (jilm).

DALŠÍ DRUH