Poecilonota variolosa variolosa (Paykull, 1799)


Poecilonota variolosa variolosa
(Paykull, 1799) 

Biologie:

2 - 3 letý vývoj pod kůrou živých kmenů osiky (Populus tremula). Imaga naletují na kmeny a větve živné rostliny od počátku května.


Výskyt:

  • Praha - Zbraslav  7. - 16. 5. 1998
    17 imag na kmenu osiky
  • Praha - Zbraslav  28. 5. 1999
    4 imaga na kmenu osiky
  • Praha - Zbraslav  13. 6. 1999
    4 imaga na kmenu osiky


Poznámky:

Tento druh patří mezi nejvzácnější zástupce krasců na území Prahy. Znám pouze jednu lokalitu; přibližně sedm mladých osik izolovaných v dubovém porostu. Je však možné, že se časem podaří nalézt podobná izolovaná skupina osik napadená tímto velmi vzácným krascem. 
Velikost: 10,0 - 19,0 mm

Požerek, larva
Typická lokalita
Brouci v přírodě 

Z dalších živných rostlin je uváděn: Salix (vrba) a Populus alba (topol bílý)


DALŠÍ DRUH