Phaenops formaneki formaneki Jakobson, 1913


Phaenops formaneki formaneki
Jakobson, 1913 

Biologie:

1 - 2 letý vývoj probíhá v osluněných a odumírajících větvích borovice lesní (Pinus sylvestris) a borovice černé (Pinus nigra). Imaga sedají na osluněné kmeny a jehličí živné rostliny.


Výskyt:

 • Praha - Radotín 20. 3. 1998
  3 imaga vypěstována z larev
 • Praha - Malešice 2. 3. 1998
  2 imaga vypěstována z larev
 • Praha - Radotín 2. 4. 1999
  3 imaga vypěstována z larev
 • Praha -Vysočany 27. 4. 1999
  1 imago vypěstováno z larvy
 • Praha - Malešice 15. 4. 2001
  33 imaga vypěstována z larev
 • Praha - Hostivař  14. 2. 2016
  11 imag vypěstováno z larev  
 • Praha - Radotín 15. 2. 2018 
  1 imago vypěstováno z larvy
 • Praha - Radotín 2. 3. 2019 
  4 imaga vypěstována z larev


Poznámky:

Na rozdíl od Phaenops cyanea Fabr., se vyvíjí larvy Phaenops formaneki Jakob. pod tenkou kůrou poměrně slabých větví borovice. Požerek larvy je široký, vyplněný jemnými žlutými pilinami. Kukelní komůrka je ve dřevě. Tento druh není v Praze nijak hojný, ale jeho larvy se dají objevit na příhodných lokalitách např. ve větvích borovice černé rostoucí na skalních výchozech v Praze - Radotíně.
Velikost: 5,5 - 10,0 mm

Typická lokalita 
Požerek, larva, kukla

DALŠÍ DRUH