Habroloma nanum Paykull, 1799


Habroloma nanum 
Paykull, 1799 

Biologie:

Larva minuje v listech kakostu krvavého (Geranium sanguineum). Imaga na listech živné rostliny od konce dubna a v květnu a koncem léta v srpnu a září.

Výskyt:

  • Praha - Zbraslav 7. 5. 1998
    9 imag na listech
  • Praha - Zbraslav 2. 5. 1999
    1 imago na listu
  • Praha - Zbraslav 28. 5. 1999
    13 imag na listech

Poznámky:

Imaga tohoto druhu přezimují v detritu poblíž živné rostliny a jsou aktivní od časného jara. Jejich vývoj je natolik rychlý, že koncem léta již můžeme zastihnout imaga druhé generace. Znám tento druh pouze z této lokality, ale není vyloučeno, že se bude vyskytovat i jinde. Je však vázán na výskyt kakostu krvavého na vhodných, teplých, lesostepních stanovištích. Je tedy třeba tento druh považovat za vzácný.
Velikost: 2,0 - 2,7 mm

Typická lokalita 

DALŠÍ DRUH