Anthaxia (Anthaxia) podolica Mannerheim, 1837


Anthaxia (Anthaxia) podolica
Mannerheim, 1837 

Biologie:

2 letý vývoj v kmíncích a větvích jasanu (Fraxinus). Imaga na květech žebříčků a šípků od května do půli srpna.

Výskyt:

  • Skryje, Týřovské skály 28. 5. 2012
    1 imago do žluté misky (past)
  • Srbsko, Koda 15. 9. 2016
    larvy ve větvích a kmíncích jasanu (Fraxinus sp.)
  • Srbsko, lom Kozel-Alkazar 12. 1. 2020 
    15 imag v jasanu (Fraxinus sp.)

Poznámky:

Ve středních Čechách nepříliš hojný druh.
Velikost: 4,5 - 6,0 mm

Požerek

Z dalších živných rostlin je uváděn: dřín (Cornus)

DALŠÍ DRUH