Anthaxia (Anthaxia) candens candens Panzer, 1792


Anthaxia (Anthaxia) candens candens 
Panzer, 1792 

Biologie:

2 letý vývoj pod kůrou osluněných kmenů třešně (Prunus). Imaga naletují na listy a kůru živné rostliny od května.

Výskyt:

 • Praha - Malešice 29. 12. 1997
  5 imag v kmeni třešně
 • Praha - Malešice 5. 1. 1998
  1 imago v kmeni třešně
 • Praha - Hrdlořezy 8. 6. 1998
  1 imago na listu třešně
 • Praha - Jinonice 3. 1. 1999
  5 imag v kmeni třešně
 • Praha - Radotín 2. 4. 1999
  11 imag v kmeni třešně
 • Praha - Radotín 10. 12. 1999
  27 imag v kmeni třešně
 • Praha - Jarov, Vrch Třešňovka  24. 5. 2016
  imaga na listech třešně  
 • Praha - Radotín 10. 6. 2018 
  2 imaga na listech třešně
 • Praha - Jarov, Vrch Třešňovka 20. 5. 2019
  imaga na listech třešně
 • Praha - Jarov, Vrch Třešňovka 7. 6. 2020
  15 imag na listech třešně  


Poznámky:

Larvy se vyvíjí v kůře a pod kůrou starých třešní. Kukelní komůrka je ve dřevě, výletový otvor je veden kolmo ze dřeva a je ucpán jemnými pilinami. Jeho vývoj je ukončen na konci léta a přezimuje jako imago. Napadá odumírající a slabé stromy v nemnoha třešňových sadech na území Prahy. Tyto stromy jsou však často likvidovány a nahrazovány mladými stromky. Z těchto důvodů je tento nádherný krasec ohrožen, přestože je zatím lokálně hojný.
Velikost: 7,0 - 12,0 mm

Typická lokalita 
Požerek
Brouci v přírodě 

Z dalších živných rostlin je uváděn: Malus (jabloň) a Pyrus (hrušeň).


DALŠÍ DRUH