Agrilus viridis Linné, 1758


Agrilus viridis 
Linné, 1758 

Biologie:

1 - 2 letý vývoj pod kůrou silnějších větví nebo slabých kmínků téměř všech našich původních listnatých stromů, ale především jívy (Salix caprea), buku (Fagus) a břízy (Betula). Imaga sedají na listy a kůru živné rostliny od května do září.

Výskyt:

 • Praha - Malešice 5. 1. 1998
  desítky exemplářů vypěstováno z larev
  (větve a kmínky vrby jívy Salix caprea).
 • Praha - Malešice 20. 3. 1998
  larvy pod kůrou lípy (Tilia).
 • Praha - Zbraslav (Jarov) 10. 2. 1999
  4 larvy pod kůrou břízy (Betula).
 • Praha - Hostivař  12. 1. 2016
  5 imag vypěstováno z břízy (Betula)
 • Praha - Klánovice 12.5. 2019
  8 imag na listech jívy (Salix caprea)

Poznámky:

V Praze velmi hojný druh. Nejčastěji jsem pozoroval požerky larev právě ve vrbě (Salix caprea), ale také v buku (Fagus), bříze (Betula) a lípě (Tilia).
Velikost: 4,5 - 10,0 mm


Typická lokalita
Požerek
Brouci v přírodě

Z dalších živných rostlin je uváděn: Acer (javor), Alnus (olše), Carpinus (habr), Castanea (kaštanovník jedlý), Corylus (líska), Populus (topol), Pyrus (hrušeň), Quercus (dub), Rhamnus (řešetlák), Rosa (růže), Rubus (ostružiník), Sorbus (jeřáb) a Vitis (vinná réva).


DALŠÍ DRUH