Agrilus subauratus subauratus Gebler, 1833


Agrilus subauratus subauratus 
Gebler, 1833 

Biologie:

2 letý vývoj pod kůrou silných kmenů živých vrb (Salix), především ale jívy (Salix caprea). Imaga naletují na listy živné rostliny od konce května do července. 

Výskyt:

 • Praha - Hrdlořezy  8. 6. 2001
  2 imaga na listech jívy Salix caprea
 • Praha - Malešice   24. 6. 2010
  2 imaga na listech osiky Populus tremula

Mimo území Prahy

 • Zdice 29. 5. 1999
  1 imago na listu vrby jívy Salix caprea
 • Zdice 3. 6. 2000
  8 imag na listech vrby jívy Salix caprea
 • Zdice 10. 6. 2000
  4 imaga na listech vrby jívy Salix caprea

Poznámky:

V Praze je možno tento druh zastihnout na lokalitách s porostem vrby jívy (Salix caprea) a osiky (Salix tremula), ale vždy vzácně. Preferuje velmi teplá, vysluněná stanoviště, jižně orientované svahy, ale i řídce zarůstající ruderální plochy.
Velikost: 6,5 - 10,0 mm

Brouci v přírodě

Z dalších živných rostlin je uváděn: Alnus (olše), Corylus (líska), Populus (topol) a Quercus (dub).

DALŠÍ DRUH