Agrilus litura Kiesenwetter, 1857


Agrilus litura 
Kiesenwetter, 1857 

Biologie:

1 - 2 letý vývoj v slabých, osluněných větvičkách dubů (Quercus). Imaga naletují na listy v červnu a červenci.

Výskyt:

 • Praha - Zbraslav, Závist 25. 4. 1999
  30 imag vypěstováno z dubu
 • Praha - Zbraslav, Závist  2. 5. 1999
  8 imag vypěstováno z dubu
 • Praha - Zbraslav, Závist 4. 5. 2000
  7 imag vypěstováno z dubu
 • Praha - Zbraslav, Závist  4. 4. 2020
  1 imago vypěstováno z dubu

Mimo území Prahy 

 • Hředle u Zdic  5. 7. 2020
  1 imago na listu dubu (Quercus)
 • Hředle u Zdic  25. 7. 2020
  1 imago na listu dubu (Quercus)

Poznámky: 

Larvy tohoto druhu se vyvíjí v živých větvičkách dubů. Nejčastěji jsem nacházel larvy ve větvičkách přízemních, kořenových výmladků dubů, které rostou na skalních stepích v Praze Zbraslavi v PR Šance. Často společně s Agrilus obscuricollis Kiesenw.
Velikost: 5,0 - 7,0 mm

Typická lokalita 

DALŠÍ DRUH