Agrilus laticornis Illiger, 1803


Agrilus laticornis 
Illiger, 1803 

Biologie:

1 letý vývoj v tenkých větvičkách dubů (Quercus) a habrů (Carpinus). Imaga naletují na listy a kůru živné rostliny v květnu až červenci.

Výskyt:

 • Praha - Klánovice  15. 11. 1997
  2 imaga vypěstována z larev
 • Praha - Zbraslav, Závist  16. 5. 1998
  15 imag na dubových kládách
 • Praha - Krč  15.1. 2016
  3 imaga vypěstována z větviček dubu (Quercus)
 • Praha - Radotín  10.3. 2019
  1 imago vypěstováno z větvičky dubu (Quercus)
 • Praha - Zbraslav, Závist 4. 4. 2020
  8 imag vypěstováno z dubu (Quercus
 • Praha - Divoká Šárka  27. 4. 2020
  2 imaga vypěstována z dubu (Quercus

Poznámky:

Často chytán na skládkách dřeva.
Velikost: 4,5 - 6,5 mm

Typická lokalita

Z dalších živných rostlin je uváděn: Castanea (kaštanovník jedlý), Corylus (líska), Ostrya, Salix (vrba) a Tilia (lípa).


DALŠÍ DRUH