Agrilus ater  Linné, 1767


Agrilus ater 
Linné, 1767

Biologie:

2 letý vývoj pod kůrou živých kmenů topolů (Populus) a vrb (Salix). Imaga naletují na kůru a listy živné rostliny v červnu a červenci.

Výskyt:

  • Praha - Malešice 4. 2. 2001
    11 imag vypěstováno z larev
  • Praha- Řeporyje 1. 4. 2001
    22 imag vypěstováno z larev
  • Praha- Stromovka  2003 
    po povodních na mrtvých topolech velmi hojně

Poznámky:

V Praze je tento krasec hojný všude s živnou rostlinou. Při pečlivém prohlížení kmenů starých topolů lze snadno najít starší i čerstvé výletové otvory v tlusté kůře. Po povodních v roce 2002, kdy usychalo velké množství topolů v blízkosti Vltavy, se tento druh velmi rozmnožil. Vývoj larvy probíhá pod kůrou, kukelní komůrka je v kůře.
Velikost: 6,5 - 11,0 mm

Požerek

DALŠÍ DRUH