ÚVOD


Praha je jedním z mála velkoměst na světě, které má kromě historických památek přírodovědecky cenné lokality. Poloha Prahy v kotlině údolí Vltavy a jejich přítoků, vytváří jedinečný přírodní rámec města. Přírodní hodnoty dnešní Prahy jsou mimořádně rozmanité. V historické době ovlivnily ráz území Prahy zejména těžba stavebního kamene a dřeva, vinařství, pastva a zemědělství. Později průmysl a urbanizace se všemi negativními důsledky.

Současná doba znamená v mnohém směru vznik nových poměrů. Z okolí Prahy zmizela pastva, která po staletí udržovala rozsáhlé plochy holé. Některé plochy značně zarostly keři a dřevinami. Došlo k přirozenému zalesnění některých areálů. V Praze se zachovalo poměrně mnoho území přirozeného rázu, která představují oázy přírody uprostřed urbanizovaného prostoru. Nalezneme zde pozůstatky lužních lesů, listnatých teplomilných hájů, ale i chladnější podmáčené doubravy s malými rašeliništi, dále lesostepi i skalní stepi, písčiny a vřesoviště, mokré louky, bažiny a pobřeží řek, potoků a rybníků. Kromě vyloženě horských společenstev, lze tedy nalézt nasledovaném území téměř všechna společenstva typická pro střední Evropu.

Věnuji se studiu krasců na území hlavního města od roku 1997 a stále pokračuji. K dnešnímu dni jsem našel na tomto území 45 druhů a mám další informace, které mi snad pomohou tento seznam obohatit. Tento výčet tedy není jistě úplný, neboť lze očekávat, že druhy méně běžné nebo přímo vzácné se mi podaří dokladovat později. To se týká především travního druhu rodu Aphanisticus, nebo zástupců rodu Trachys. Nebude asi možné opět potvrdit výskyt takových druhů, jako jsou Capnodis tenebrionis, Dicerca alni nebo Dicerca aenea. Jejich výskyt na území Prahy je zřejmě již minulostí.


Flag Counter

Fotografie zjištěných druhů: Richard Sehnal © 2018